تشبیه بدن به خانه پادشاهی


     توسط امام هشتم( علیه السلام)          در ادامه مطلب ......................................... 
 تشبیه بدن به خانه پادشاهی


     توسط امام هشتم( علیه السلام) 
 
قلب و کارگزاران آن، عروق و اعصاب

 در سیستم عصبى و مغز مى‏باشند.

خانه پادشاه       قلب اوست،

 و قلمرو حکومت او جسم است
 
و یاران و سپاهیان او، دست‏ها و پاها و

 چشم‏ها و زبان و گوش‏هاى اوست.

 خزانه آن، معده و شکمش و

 پرده ‏دار وى، سینه او مى‏باشد».
 
سپس امام علیه السّلام

 در تشبیه زیبایى انسان و

 آنچه او را در بر مى‏گیرد

 از معده، سینه، امعاء و توابع آن، به 

خزانه‏دارى گزینشگر معرفى مى‏کند

 که به وسیله آن، انسان غذا را

 برگزیده و کم و زیاد مى‏کند.

 حقیقتا آفرین به خداوندى که

 بهترین آفریدگار است.


 
در بعضى از بندهاى همین بخش، به علل بیمارى‏ها که یکى از آن‏ها تضاد ناشى از درهم آمیختگى مواد غذایى وارده به معده و روده و عفونت‏هاى ناشى از آن است، اشاره مى‏گردد.
 
عروق، اعصاب و مغز، کارگزاران او هستند. قلب، خانه این پادشاه و جسم حیطه و قلمرو استیلاى اوست. دست، پا، چشم، لب‏ها، زبان و گوش، یاران او هستند. خزانه این پادشاه، معده و شکم، و پرده‏دار این پادشاه، سینه اوست.
 
 (زبان به وسایل مختلف این دستورات را بیان مى‏کند که شامل: دم [خروج هوا از ریه و ایجاد صوت با کمک تارهاى صوتى‏] و بخار معده [نیرویى که حاصل کار دستگاه گوارش است‏] و کمک و یارى لب‏ها [سخنگوى این دربار، زبان انسان است که ابزار بسیارى در اختیار دارد که از آن جمله است؛ نسیم دل و بخارات معده و یارى دو لب‏]).
 
و بدان‏که هرکدام از این طبائع تمایل به موادى دارد که سنخیت و سازگارى با آن طبع دارد، بنابراین آنچه را که سازگار با طبع تو مى‏باشد برگزین [خوراکى را انتخاب کن که با طبیعت تو همسانى دارد]، کسى که بیش از حدّ نیاز بخورد سودى به بدن نرسانده، اما کسى که متعادل (نه بیش و نه کم) غذا تناول کند، بدنش را تغذیه کرده و به آن سود رسانده است. نوشیدن آب هم به همین صورت است. بنابراین، [راه سلامت‏] این است که 

هر غذایى را به مقدار کافى و در زمان (و فصل) آن تناول کنى و هنگامى دست از غذا بدار که هنوز میل به خوردن دارى [و قبل از اینکه سیر شوى (و هنوز اشتها باقى است) دست از طعام بکشى‏]. که این شیوه، موجب صحت و سلامت بیشترى در بدنت و هوش فزون‏ترى براى عقلت و سبکبارى براى وجودت مى‏گردد. [زیرا این اعتدال و امساک براى معده، سودمندتر است و هرگز آن را از نشاط و فعالیت خسته نخواهد ساخت‏].

------------------------------------------------------------------


نامه زرین سلامت، ترجمه الرسالة الذهبیة منسوب به امام على بن موسى الرضا (علیه السلام) / 31 / مفاد رساله ذهبیه .....  ص : 30
نامه زرین سلامت، ترجمه الرسالة الذهبیة منسوب به امام على بن موسى الرضا (علیه السلام) / 32 / مفاد رساله ذهبیه .....  ص : 30


حضرت اولین شخصیتى بود که جسم را به مملکت کوچک و کامل تشبیه کرده،

 مى‏فرماید: «ساختار بدن بر پایه شباهت به قلمرو پادشاهى بنا شده است. 


 پادشاه‏ بدن‏ 

نامه زرین سلامت، ترجمه الرسالة الذهبیة منسوب 

به امام على بن موسى الرضا (علیه السلام)، ص: 31


قلب
و کارگزاران آن، عروق و اعصاب در سیستم عصبى و مغز مى‏باشند. 


خانه پادشاه قلب اوست، 


و قلمرو حکومت او جسم است و یاران و سپاهیان او، 


دست‏ها و پاها و چشم‏ها و زبان و گوش‏هاى اوست. خزانه آن، معده و شکمش 


و پرده‏دار وى، سینه او مى‏باشد».

اهمیت این مسئله، توصیف عالى جسم به پادشاهى و مملکت نیست، بلکه مهم دلالت این تشبیه بر دانش امام علیه السّلام در تشریح اعضاى اصلى بدن، و تبیین ویژگى‏هاى هر یک از این اعضاست.دسته ها :
X