دارو، مسئله پزشکى قرن، ص: 68

تمدن تبلیغاتى و مانورهاى سرمایه دارى، با تولد انواع خوراکى‏ هاى شیمیایى

 و عرضه آن به بازارها، باعث مى‏شود تا انواع سمها وارد بدن ما شود. فرهنگ

 سرمایه‏ دارى هم ما را چنان تربیت مى‏کند که از آغاز طفولیت، براى همه

 کسالت‏ ها، به فراورده هاى شیمیائى متوسل شویم. مگر نه این که اولین 

درس این مکتب این است که براى رفع سردرد باید فلان قرص را خورد؟ 

و همین امور سبب مى‏شود که همه وسایل ارتباط جمعى ما، 

          در محاصره تبلیغات داروهاى شیمیایى قرار گیرند.

«امروزه، پزشک بر اثر آگهی ها و تبلیغات دامنه‏ دار

 آزمایشگاهها و کارخانه‏هاى داروسازى، یک داروى

 اختصاصى را انتخاب کند و در نسخه بنویسد

   و پزشکان تقریبا در تمام موارد 

     از چگونگى تأثیر داروهاى

       اختصاصى بى‏ اطلاع اند

و به خود مى‏ گویندچون وزارت بهدارى تهیه و فروش

این دارو را اجازه داده و تصویب کرده است، ب

ناگزیر سودمند و مفید است.»

 ابن سینا: «هر کس مى‏ تواند پزشک خود باشد» چرا شما نباشید؟     دارو، مسئله پزشکى قرن، ص: 68


تمدن تبلیغاتى و مانورهاى سرمایه دارى، با تولد انواع خوراکى‏ هاى شیمیایى

 و عرضه آن به بازارها، باعث مى‏شود تا انواع سمها وارد بدن ما شود. فرهنگ

 سرمایه‏ دارى هم ما را چنان تربیت مى‏کند که از آغاز طفولیت، براى همه

 کسالت‏ ها، به فراورده هاى شیمیائى متوسل شویم. مگر نه این که اولین 

درس این مکتب این است که براى رفع سردرد باید فلان قرص را خورد؟ 

و همین امور سبب مى‏شود که همه وسایل ارتباط جمعى ما، 

          در محاصره تبلیغات داروهاى شیمیایى قرار گیرند.

«امروزه، پزشک بر اثر آگهی ها و تبلیغات دامنه‏ دار

 آزمایشگاهها و کارخانه‏هاى داروسازى، یک داروى

 اختصاصى را انتخاب کند و در نسخه بنویسد

   و پزشکان تقریبا در تمام موارد 

     از چگونگى تأثیر داروهاى

       اختصاصى بى‏ اطلاع اند

و به خود مى‏ گویندچون وزارت بهدارى تهیه و فروش

این دارو را اجازه داده و تصویب کرده است، ب

ناگزیر سودمند و مفید است.»

 ابن سینا: «هر کس مى‏ تواند پزشک خود باشد» چرا شما نباشید؟


 -------------------------------------------------------------------------------------   دارو، مسئله پزشکى قرن


        فهرست مطالب


پیشگفتار
فصل اول تمدن و فرهنگ عظیم اسلام بنیانگزار تمدن و فرهنگ کنونى جهان
اعزام دانشجویان اسپانیایى براى فراگیرى علوم اسلامى به اسپانیا ..... ص : 15
تمایل شدید اروپاییان به فراگیرى علوم اسلامى ..... ص : 17
فصل دوم تجدید حیات علم و ادب در اروپا
موافقین با مکتب طب شیمیایى پاراسلس ..... ص : 26
مخالفین با مکتب طب شیمیائى پاراسلس ..... ص : 27
فصل سوم دارو به عنوان یک(مسأله) بغرنج و لا ینحل
فصل چهارم هشدار به همه پزشکان و اخطار به عموم بیماران در پنج قاره جهان
فصل پنجم جرائم ده‏گانه تراستهاى دارو
نخستین جرم اغفال پزشکان جهان در تمام طول مدت چهل سال اخیر ..... ص : 67
دومین جرم تراستهاى دارو براى فروش هرچه بیشتر فرآورده‏هاى خود ..... ص : 79
سومین جرم گرانفروشى و اجحاف یا چپاول و غارتگرى ..... ص : 85
واقعه‏اى که در تهران اتفاق افتاد و پرده از راز چپاولگران برداشت ..... ص : 91
چهارمین جرم - کلاه‏بردارى تراست‏هاى بزرگ دارو و محکومیت آنها در دادگاههاى آمریکا ..... ص : 92
پنجمین جرم مدت صد سال داروهاى ناسودمند یا... ..... ص : 95
نیرنگهاى لابوراتوار سازنده کورتیزون ..... ص : 110
نیرنگهاى لابوراتوار سازنده فنیل‏بوتازون ..... ص : 112
ششمین جرم: رشوه‏پردازى براى صدور پروانه ..... ص : 126
رشوه: عامل ایجاد وابستگى اقتصادى و سیاسى ..... ص : 137
هفتمین جرم: تراستهاى دارو از پى پر کردن کیسه خود... ..... ص : 142
ازدیاد فشارخون - ترکیبات یددار ..... ص : 144
فصل ششم عجز دانشمندان از حل مساله دارو
اقدامات سازمان بهداشت جهانى براى جلوگیرى از زیان داروها ..... ص : 152
کنگره‏هاى جهانى درباره زیان داروها ..... ص : 154
نتیجه اقدامات ..... ص : 155
فصل هفتم دستور مؤکد پزشکان قدیم درباره درمان بیماریها
تنها راه نجات ..... ص : 193
بعقیده ابن سینا، بهترین مکتب پزشکى آن است که به دارو نیاز نداشته باشد. ..... ص : 198
فصل هشتم اثبات کجى دیوار پزشکى
فصل نهم دیابت(بیمارى قند)
عجز دیابت‏شناسان جهان ..... ص : 248
ناامید شدن دیابت‏شناسان فرانسه ..... ص : 250
پیام«بنیاد پزشکى ابن سینا» ..... ص : 279
ضمیمه آخر کتاب

 


--------------------------------------


کتابنامه :

نام کتاب: دارو، مسئله پزشکى قرن‏

پدیدآور: مصطفوى کاشانى، سید جلال‏

تاریخ وفات پدیدآور: 1377 ه. ش‏

موضوع: تاریخ پزشکى- مبانى طب‏

زبان: فارسى‏   تعداد جلد: 1  ناشر: مؤسسه کیهان‏

مکان چاپ: تهران‏ سال چاپ: 1367 ه. ش‏  نوبت چاپ: اول‏


----------------------------------------------------------------


دائرة المعارف بزرگ طب اسلامى


                           

                      ، ج‏8، ص: 171

 


  طب سنتى گیاهى

 

       طریقه درمان 


    با استفاده از گلها،

 

     میوه‏ ها و گیاهانبر اساس طب قدیم‏

مقدمه‏

گذرگاه زندگى و مرگ، براى انسان هر دو یکى است: یعنى دهان انسان، هرچه از دهان به درون بدن داخل مى‏شود، هم مى‏تواند باعث زندگى بهتر و طول عمر شود، و هم قادر است موجب مرگ زودرس انسان گردد.


تمدن تبلیغاتى و مانورهاى سرمایه دارى، با تولد انواع خوراکى‏هاى شیمیایى و عرضه آن به بازارها، باعث مى‏شود تا انواع سمها وارد بدن ما شود. فرهنگ سرمایه‏دارى هم ما را چنان تربیت مى‏کند که از آغاز طفولیت، براى همه کسالت‏ها، به فراورده‏هاى شیمیائى متوسل شویم. مگر نه این که اولین درس این مکتب این است که براى رفع سردرد باید فلان قرص را خورد؟ و همین امور سبب مى‏شود که همه وسایل ارتباط جمعى ما، در محاصره تبلیغات داروهاى شیمیایى قرار گیرند.


فرهنگ سرمایه‏دارى داروئى، با تبلیغات وسیع و همه‏جانبه خود، تمام دردهاى معالجه با گیاهان طبیعى را بر روى ما بسته است، و بکلى عطاران پر تجربه را از متن جامعه دور انداخته و به ما این فکر غلط را تلقین نموده که: هر معجزه درمانى هست، در داروهاى شیمیائى است. حال آنکه پزشکان و محققان انسان دوست ثابت کرده‏اند که روزه گرفتن، چه روزه خوراکى و چه روزه فکرى و بازگشت به خویشتن و استراحت روحى، بزرگترین درمان دردهاست. اما اکثر ما چنان در دست افکار سودجویانه سرمایه‏داران داروئى اسیر شده‏ایم که حتى فکر رهائى را هم به سر، راه نمى‏دهیم و اگر

دائرة المعارف بزرگ طب اسلامى، ج‏8، ص: 172

پزشکى به ما بگوید: «بیمار عزیز، شما فقط با استراحت کردن و کم خوردن یا نخوردن معالجه مى‏شوید ...» چه بسا که ما به غلط چنین پزشکى را بى‏سواد، عقب مانده و فاقد صلاحیت به حساب مى‏آوریم.

شاید بدانید گیاهانى در نقاط مختلف کشور حاصلخیز ما وجود دارد که خروار خروار به خارج از کشور حمل مى‏شود و هرگز به ما نمى‏گویند که این نعمات الهى و برکات خداوندى چقدر باارزش هستند و در نتیجه ما همه، از ارزش‏هاى آنها بى‏خبریم.

سپس عصاره همین گیاهان را گرفته، بصورت انواع داروهاى شیمیائى به ما فروخته و داروخانه‏هاى خانگى را از آنها پر مى‏کنیم.

میوه‏ها، سبزى‏ها، گیاهان و به اصطلاح این علف هرزه‏هاى کوهساران، همه اینها همان خوراکى‏هاى حیات‏بخش است که زندگى طولانى و سرشار از سلامتى را به ارمغان مى‏آورند.

به گفته همین طرفداران علوم شیمیائى جدید، در آب‏هاى سالم زیرزمینى و چشمه‏ها، ذراتى است که نوشنده آن هرگز دچار فلج نمى‏شود، اسید معده پیدا نمى‏کند، بیماریهاى خونى نمى‏گیرد و بعضى بیماریهاى دیگر. اما در مقابل، ضد عفونى کردن آب مشروب شهرى، از روى ناچار، باعث مى‏شود تا فلج اطفال رایج شود، بیماریهاى روده‏اى، معده‏اى و خونى بسیار شود.

افراط هم یکى از عوامل مرگ زودرس است. افراط در کار، افراط در خوردن، افراط در شهوت‏رانى، افراط در خواب، افراط در هر چیزى و هر کارى خود، بلاآفرین است.

به گیاهى شاداب زیاد آب بدهید، مى‏میرد. زیاد کود بدهید مى‏خشکد. مدام آن را زیر نور آفتاب بگذارید پژمرده مى‏شود.

به پرنده، دانه بسیار و حتى سالم و خوب بدهید، اگر این پرنده زیاد این دانه‏هاى سالم را بخورد، که نمى‏خورد، مى‏میرد.

اگر به پرنده زیاد آب بدهید، که هرگز نخواهد نوشید، مى‏میرد.

گیاه به نسبت آوندهاى آبکش خود، احتیاج به آب دارد، و بیش و کم آن، باعث‏

دائرة المعارف بزرگ طب اسلامى، ج‏8، ص: 173

مرگ گیاه مى‏شود.

پرنده نسبت به جثه خود و نسبت به فعالیت و پرواز خود، آب و غذا مى‏خورد، و بیش و کم آن باعث مرگ پرنده مى‏شود.

گیاه را اگر در اتاق بگذارید، برگ‏هاى گیاه بطرف نور برمى‏گردد و بى‏نور، رشد نخواهد کرد.

حیوانات به هنگام بیمارى، به گوشه دنجى پناه مى‏برند و به طور مطلق از خوردن پرهیز کرده و استراحت مى‏کنند و در فرصتى کوتاه مى‏گردند و گیاهان مخصوص را بعنوان دارو مى‏خورند.

در زندگى امروزى که آسفالت، شن‏ریزى و زیر سازى باعث نابودى گیاهان شفابخش شده‏اند، حیوانات ناچارند با داروهاى شیمیائى معالجه شوند و مثل انسان به زندگى مصنوعى خود ادامه دهند.

دامداریهاى مدرن، شیمیائى و دور از طبیعت زنده، کیفیت شفابخش شیر حیوانات شیرده را پائین آورده است. زیرا که حیوانات اهلى شیرده، در طبیعت زنده، دقیقاً همان گیاهانى را مى‏خورند که شیر پر کیفیت، بازده آنها خواهد بود.

نگارنده هرگز قصد ندارد پیشرفت‏هاى طبى امروزى را انکار کند، اما بد است که بیمار خفته را از خواب بیدار بکنیم تا طبق دستور پزشک معالج، به او قرص خواب بدهیم. ما چه اصرارى داریم که خود را با این داروهاى سمى و کشنده، به سوى مرگ بکشانیم.

چرا آن‏قدر در روش تغذیه و سلامت خود کور، بى‏اطلاع و نادان باشیم تا محتاج این سمها شویم؟

شما این پرسش را از پزشک مخصوص خود، خیلى دوستانه بکنید: آیا شما هم به قدر من دارو مصرف مى‏کنید؟ به طور قطع پزشک شما خواهد گفت، هرگز!

این کتاب به دلیل این اندیشه دلسوزانه گردآورى شده است. یکبار این کتاب را براى سلامتى مرور کنیم. ما که رمان‏هاى چهار جلدى و قطور را با حرص و ولع مى‏خوانیم تا از

دائرة المعارف بزرگ طب اسلامى، ج‏8، ص: 174

قافله روشنفکران دنیا عقب نمانیم، کمى هم به بدن خود رحم کنیم و برایش ارزش قائل شویم و آن را براى بیشتر زنده ماندن بشناسیم، تا او را سالم نگاهداریم، تا بتوانیم براى بشر منشاء خوبى و خدمت باشیم.

امید است این کتاب پایه تدوین دائرة المعارف و فرهنگى عظیم از این اطلاعات با ارزش شود. پزشکان انساندوست از پشت میز مطلب‏هاى خود، راهى براى کاوشهایى در اصل داروها، گیاهان و غذاهاى شفابخش گردند و حد اقل روزى 5 دقیقه وقت خود را براى تدوین یک سطر از این قبیل مطالعات و خدمات، اختصاص دهند.

اگر هر پزشکى به جاى به ریشخند گرفتن طب گیاهى و غذائى، روزى چند دقیقه وقت خود را صرف این کند که بیمار خود را به اهمیت نوع تغذیه سالم و کم خوردن آشنا کند و به مطالعه کتابهائى که فرهنگ بهداشتى جامعه را بالا مى‏برد تشویق نماید، چه تحول بزرگى در بهداشت جامعه پدید مى‏آید ...

باید مطمئن باشیم، اگر کالاهاى تبلیغاتى جامعه‏هاى سرمایه‏دارى را مصرف کنیم از ورشکست شدن آنها جلوگیرى کرده، گناه ما و شما را هم خواهند بخشید! اما اگر ملت عزیز ما همچنان در جهل نسبت به فرهنگ راستین باقى بمانند و آگاهان در راه این وظیفه ملى و انسانى کوتاهى کنند، همه ما عملا اقدام به قتل عام جامعه به نفع آنان کرده‏ایم.

لزوم درمان‏هاى طبیعى در جامعه امروز ما، بیش از هر زمان دیگرى احساس مى‏شود و تحقق این امر امکان‏پذیر نیست، مگر با بالا بردن سطح آگاهى‏ها و فرهنگ سنتى جامعه ... و سرانجام به گفته ابن سینا: «هر کس مى‏تواند پزشک خود باشد» چرا شما نباشید؟


دسته ها :
X